Emigrantes

¡Qué gozo para os ollos ver en Vigo

ringleiras de emigrantes polas rúas

cando hai barco no porto.

Camiñan asombrados,

ateigados de luz e de soidades

das iñoradas terras presentidas

alá onde xuntan mar e ceo.

 

Eu canto aos emigrantes que non queren

ser toupeiras fozando de cotío

na ingrata leira, escalazados sempre

con suor de forzados

entre o esterco de noites sin estrelas.

 

Alá no sul, alén do mar bruante,

agardan patrias novas,

patrias virxes de eixadas e de rellas

con lentura de séculos intaitos

e ríos caudalosos que camiñan

polas lonxíncoas chairas

con rumores de páxaros e selvas.

Cidades portentosas

onde a noite esmorece enfaiscada

nun folión de chuscos fluorescentes.

 

Eu canto aos emigrantes de esta terra

que na rosa dos ventos

erguen seus urros ceibos e labouran

cos músculos encheitos de esperanzas,

lonxe da Europa

cuberta de cadeias e de tumbas.

¡Qué gozo e qué tristura!

Anclados sobre a orela nós quedamos

xordos e escuros

á voz dos sete mares que nos chama.

License

O soño sulagado Copyright © 1955 by Celso Emilio Ferreiro and Ferreiro, Celso Emilio. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.