Muller espida con mar ao fondo

(Margarida: ¿ónde escondiche

o merlo novo que canta?)

 

A mañá dorme núa e preguizosa

no brando berce do areal deitada.

 

Pasan sombras de nubes viaxeiras

sobre un vento livián de pombas brancas.

 

(Margarida: as túas maus

cofean a frol da iauga)

 

Iste é o mar das dornas e solpores

con balbordos de torres sulagadas.

 

Iste é o mar das ondas manseliñas,

dos boscos silandeiros de abelainas.

 

(Margarida: polas veas

un río de mel che pasa)

 

Aquelas son as illas miragrosas

en ronseles de páxaros labradas,

chifros do mar, escuras sinfonías

nun ceo de mazás e de laranxas.

 

(Margarida: encaixes fríos

polas virillas che baixan)

 

Aquelas son as roitas transparentes

de lúas e de estrelas penduradas

por onde os meus anceios de outro tempo

dícenlle adiós aos soños e lembranzas.

 

(Margarida: ¿ónde escondiche

o merlo novo que canta?)

License

O soño sulagado Copyright © 1955 by Celso Emilio Ferreiro and Ferreiro, Celso Emilio. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.